Ana Sayfa / Esmaül Hüsna / Ya Allah Esması Faziletleri

Ya Allah Esması Faziletleri

Allah Esması, Ya Allah Esması , Lafza-i Celal, Allah’ın en güzel isimlerini içinde toplayan, arşı alemde ve yeryüzünde bütün kainatın ve her zerrenin her canlı ve cansız bütün alemlerin Rabbi, öncesi ve sonrası olmayan demektir. Esmaül Hüsna (Allah’ın sıfatları), dünya ve ahiret hayatında, sonsuz mutluluğa ve huzura açılan kapının anahtarıdır. Esmaül Hüsna zikirleri ile maddi ve manevi anlamda huzurlu bir hayat yaşayabiliriz. Esmalar, her şeyin başlangıcı ve sonu olan, var oluşun, her zerresini, her aşamasını yaratan, Allah’ın (c.c.) yansımalarıdır.

Yüce Mevla’nın en güzel isimlerinin en şümullüsü (kapsamı geniş olan, birçok şeyi etkileyen veya içine alan) ve muazzam ismi şeriftir. Bütün isimlerin özü ve en önemlisidir. Allah ism-i şerifi, bütün esmaların özelliklerini içerir. O’na mahsus olarak kullanılan özel bir isimdir. Esmaların sultanıdır. Allah, ism-i a’zam, yani en büyük isimdir. Bütün ilahi ve güzel sıfatları cem (bir arada toplar) eder ve Zatın remzidir; bütün mevcudatın varoluş kaynağıdır. 

Ya Allah Esması - Ya Allah isminin fazileti - Ya Allah fazileti - esmaül hüsna sırları - esmaül hüsna faziletleri - allah zikri - Allah ismi - Ya allah zikri - ya allah zikrinin fazileti
Ya Allah Esması

Allah ism-i şerifi İsm-i Azam’dır denilmiştir. O’ndan başkasına asla takılamaz. Hacılar hac mevsiminde Harem-i Şerifin içinde toplandıkları gibi, bütün isimler de bu Allah lafzı içerisinde toplanmış demektir. Kur’an’ın tüm manası Fatiha’da, Fatiha’nın manası da Besmele’de birleştiği gibi, en güzel esmaların özü de Lafza-i Celal’in içerisine toplanmıştır.

Ya Allah Esması Havassı ve Faziletleri

Allah ismi; ruhi hastalıklardan, kalp katılığından, küfürden, maddi ve manevi bataklıktan, nefsin istek ve arzularından kurtulmak, düşmanlarını yenmek, merhamet sahibi olmak, Allah’ın istediği şekilde hayat sürmek, son nefeste imanlı ölmek, kalbin nurlanması, imanlı olması ve şifa bulmak, güç, kuvvet ve rızık kazanmak, gizli sırlara vakıf olmak için zikredilir.

* Her kim her namazdan sonra 66 defa YA ALLAH ismi şerifini zikrederse, o kişi Esmaül Hüsna’nın tamamını zikir etmiş gibi olur.

* “Allah” ism-i şerifini insanlardan uzak, tenha bir yerde abdestli olarak zikredene; Meleklere mahsus alemlerin kapıları açılır. Maneviyatı güçlenir. Yüksek makamlara ulaşır, nurlanır.

* Her kim her gün bu ismi şerifi bin kere okursa, Cenab-ı Hakk o kişiyi yakin ehlinden (ahireti görür gibi iman edenlerden) yapar.

* Her kim Cuma namazından evvel bin kere lafza-i celali okumaya devam ederse işleri fevkalade genişler. Bolluk ve refaha kavuşur. Rızık ve kazancı artar.

Kaynak: “İlahi Enerjiler ve Metafizik Çözümve “İlahi Dokunuş Şifanın Şifresi” kitapları www.hezarfenyayinlari.com

Not: Bronzit taşının faydaları başlıklı yazımızı da mutlaka okumanızı tavsiye ederiz.

Not: Bolluk bereket, sağlık, kısmet kesesi başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz. https://www.hayatvesaglik.net/bolluk-bereket-saglik-kismet-kesesi/

Not: Ya Vedud faziletleri başlıklı yazımızı da mutlaka okumanızı tavsiye ederiz. https://www.hayatvesaglik.net/ya-vedud-faziletleri/

Allah zikri fazileti , allah zikrinin fazileti , ya allah zikri sırları , allah anlamı , allah isminin fazileti , ya allah fazileti

Ya Allah isminin fazileti , Ya Allah fazileti , esmaül hüsna sırları , esmaül hüsna faziletleri , allah zikri , Allah ismi , Ya allah zikri , ya allah zikrinin fazileti , Ya Allah Esması

Hakkında admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir