Ana Sayfa / Dua / Tarık suresinin mucizeleri

Tarık suresinin mucizeleri

Tarık suresinin mucizeleri , Tarık suresi de diğer sureler gibi birçok mucizeler barındırmaktadır. Bu mucizeler sayesinde inançlı, inanarak, tam bir itikatla okuyan kimselerin hayatı baştan aşağı değişebilir. Aslında Tarık suresi ve diğer tüm sureler Allah-u Teala’ya inancı pekiştirmek ve ibadeti sağlamak için yapılmaktadır. Allah  da kullarının sesini duyan ve çağrılarına yanıt veren olduğu için bazı mucizeler yaşanabilmektedir. Bu mucizeler, Allah-u Teala tarafından duaları kabul eden kişiler tarafından anlatılmaktadır.

Tarık suresinin mucizeleri

Tarık suresinin mucizeleri

 • Tarık suresini her cuma günü öğle namazının ardından üç kez okuyan kişilerin tüm dilekleri Allah-u Teala’nın da izniyle kabul edilmektedir.
 • Her kim Tarık suresini vakit namazlarından sonra okursa Allah-u Teala gökteki yıldızların sayısı kadar o kimsenin sevap hanesine on hasene-sevap eklemektedir. “Allah Teâlâ Târık sûresini okuyan kimseye gökteki her yıldıza karşılık on sevap verir” meâlindeki hadisin (Zemahşerî, el-Keşşâf, VI, 355; Beyzâvî, Envârü’t-tenzîl ve esrârü’t-teʾvîl, IV, 406) mevzû olduğu belirtilmiştir. (Zemahşerî, I, 684-685 [nâşirlerin notu]; Muhammed et-Trablusî, II, 726)
 • Tarık suresinin en yaygın rastlanan mucizesi ise 21 kez okunması durumunda hayrlı bir kısmetin nasip olmasıdır. Allah-u Teala, evlenmek isteyen fakat karşısına bir türlü hayrlı kısmet çıkmamış olan kullarını birleştirir.
 • Cinlerin şerrinden korunmak ve Allah-u Teala’ya bağlılığı kuvvetlendirmek için her gün 3 kez Tarık suresi okunmalıdır.
 • Herhangi bir hastalık nedeniyle ilaç içilmişse Tarık suresi okunarak ilacın en hızlı şekilde tesir etmesi sağlanmaktadır.
 • İçiniz huzurla ve imanla dolar. Arzu ettiğiniz çeşitli maddi ve manevi istekler gerçekleşir. 

Tārık suresi Mekke’de nâzil olmuştur. 17 âyettir. İsmini birinci âyette geçen ve “yıldız” mânasına gelen (tārık) kelimesinden alır.

TARIK SURESİNİN OKUNUŞU*

(*Türkçe okunuşlarından Kur’an-ı Kerim okumak uygun görülmemektedir. Ayetler Türkçe olarak arandıkları için aramalarda çıkmak için sitemize eklenmiştir.)

Bismillahirrahmanirrahim.

 • Ve-ssemâ-i ve-ttârik(i)
 • Vemâ edrâke mâ-ttârik(u)
 • Ennecmu-śśâkib(u)
 • İn kullu nefsin lemmâ ‘aleyhâ hâfiz(un)
 • Felyenzuri-l-insânu mimme ḣulik(e)
 • Ḣulika min mâ-in dâfik(in)
 • Yaḣrucu min beyni-ssulbi ve-tterâ-ib(i)
 • İnnehu ‘alâ rac’ihi lekâdir(un)
 • Yevme tublâ-sserâ-ir(u)
 • Femâ lehu min kuvvetin velâ nâsir(in)
 • Ve-ssemâ-iżâti-rrac’(i)
 • Vel-ardi żâti-ssad’(i)
 • İnnehu lekavlun fasl(un)
 • Vemâ huve bil-hezl(i)
 • İnnehum yekîdûne keydâ(n)
 • Ve ekîdu keydâ(n)
 • Femehhili-lkâfirîne emhilhum ruveydâ(n)

TARIK SURESİ ANLAMI

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

 • Yemin ederim göğe ve Tãrık’a.
 • Bilir misin Tãrık ne?
 • O, karanlıkları delip geçen parlak bir yıldızdır.
 • Hiçbir kimse yoktur ki, üzerinde bir gözetleyici, bir koruyucu bulunmasın.
 • Hangi şeyden yaratıldı, bir düşünsün insan!
 • Yaratıldı fışkırarak dökülen basit bir sudan,
 • Omurga kemiği ile göğüs bölgesi arasından çıkan.
 • Elbette insanı yoktan var eden Allah’ın, onu yeniden hayata döndürmeye de gücü yeter.
 • O gün bütün gizlilikler meydana serilir.
 • İnsanın, Allah’ın cezalandırmasına mâni olacak ne bir gücü olur, ne de bir yardımcısı.
 • Yemin ederim dönümlü ve döndürümlü göğe,
 • Bitkilerin çıkması için çatlayıp patlayan yere ki:
 • Bu Kur’an, hiç şüphesiz, hak ile bâtılı ayıran kesin bir sözdür.
 • O, asla bir şaka, bir eğlence değildir.
 • Kâfirler, vargüçleriyle tuzak kurup duruyorlar.
 • Ben de onların tuzaklarına karşı tuzak kuruyorum.
 • Onun için sen o kâfirlere biraz mühlet ver, bir süre onları kendi hallerine bırak!

Kaynak: https://okunacakdualar.net/tarik-suresi-okuyanlarin-yorumlari

Kaynak: https://www.islamveihsan.com/tarik-suresinin-okunusu-anlami-ve-tefsiri.html

Not: Cuma gecesi mutlaka okunması gereken Salavat-ı Şerife başlıklı yazımızı da mutlaka okumanızı tavsiye ederiz. https://www.hayatvesaglik.net/cuma-gecesi-mutlaka-okunmasi-gereken-salavat-i-serife/

Tarık suresinin mucizeleri , tarık suresinin fazileti ve sırları , Tarık Suresi sırrı Havas ve esrarı , Tarık Suresi fazileti ve Sırları , Tarık Suresi Okuyanların Yorumları , Tarık suresi fazileti , Tarık Suresi Okunuşu Ve Anlamı .

Hakkında admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Mesaj atın