Ana Sayfa / SAĞLIKLI YAŞAM / Safer ayında okunacak dualar

Safer ayında okunacak dualar

Safer ayında okunacak dualar , Safer ayı, Hicrî ayların ikincisidir. Safer, hicri aylar içinde, Müslümanların en fazla sıkıntıya uğradığı bir aydır. Tarih boyu çok acı örnekleri yaşanmıştır. Bu yüzden büyükler bu ayın şerrinden Allaha sığınmışlar, en az zararla atlatabilmek için manevi reçeteler aramışlardır. Safer ayında yeryüzüne nazil olacak belâlardan Allah’ın izniyle korunmak için okunacak duaları, yapılacak zikirleri aşağıda sizlerle paylaşacağız.  Safer ayı ilk çarşamba gecesi (Salıyı Çarşambaya bağlayan gece) sabah namazına kadar aşağıda yazıldığı şekilde dört rek’at nafile namaz kılıp duâ edilmelidir.

Safer ayının ilk çarşamba gecesi kılınacak namaz

❗ *_Safer Ayının ilk Çarşamba Gecesi Namazı_*

*Safer ayının ilk çarşamba gecesi gece yarısından sonra yeryüzüne nâzil olacak(inecek) belâlardan Allah u Te‘âlâ nın izniyle muhâfaza olmak isteyen imsâkten evvel dört rek‘at nâfile namâzı kılar.*

🌹 *_Namazın kılınışı her rekatda_ *Fâtiha’dan sonra**

✅ *17 kere Kevser Suresi*

✅ *5 kere İhlâs ı şerif*

✅ *1felak*

✅ *1kere de nâs suresi*

*okuyup selâm verir ue duâ eder.*

Kaynak “Lalegül Dergi

❗❗ *Bu gece kılınır.*

Safer ayı son çarşamba gecesi kılınacak namaz

Keza Safer ayının son çarşambasının gecesi veya gündüzü iki rek’at namaz kılıp birinci ve ikinci rek’atta Fâtiha’dan sonra onbir İhlâs-ı şerîf okunacak, namazdan sonra yedi defa istiğfar edip el kaldırıp onbir defa Salât-ı Münciye ve sonlarında 3. duâ okunacaktır.

Bu duâlarda, “Beni ve efrâd-ı ailemi ve bilcümle mü’minleri yer ve gök afatlarından ve cemî’ belâlardan muhafaza buyur ya Rabbi!” diye duâ edilecektir.

Safer ayında okunacak dualar 1

Sefer ayı boyunca her gün aşağıdaki dua en az bir kere okunmalıdır:
” ALLAHÜMME BARİK LENA Fİ ŞEHR-İ SAFER VAHTİM LENA BİSSAADETİ VEZZAFER.”

“Allah’ım! Safer ayını mübârek kıl, bizlere onu saâdetle ve zaferle/kazançlarla bitirmeyi nasîb eyle!”

Bu ayda her gün 100 defa la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim denilmelidir . Günde 100 defa okuyandan en hafifi fakirlik olmak üzere 70 çeşit bela kaldırılır.

Bu ayda bol bol sadaka vermeye, maddi manevi insanlara yardımcı olmaya çalışın.

Safer ayında okunacak dualar 2

“Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

Allah’ım! Kulun, peygamberin, rasûlün Muhammed’e ve âline salât u selâm eyle ve onları mübârek kıl!

Allah’ım, bugünün şerrinden, bugünde ve Sen’in ilminde bulunan her türlü şiddet, belâ ve musîbetlerden Sana sığınırım. Yâ Dehr, yâ Diyâr, yâ Keynân, yâ Keynûn, yâ Evvel, yâ Ebed, yâ Mübdi’, yâ Muîd, yâ Ze’l-Celâli ve’l-İkrâm, ey şerefli Arş’ın sahibi, Sen istediğin her şeyi yaparsın.

Allah’ım, ebrâr ve seçkin kulların hürmetine hiçbir zaman uyumayan gözünle beni, kendileriyle beraber yaşamakla beni imtihan ettiğin malımı, evlâdımı, dînimi ve dünyamı koruyup kolla, rahmetinle ey Azîz, ey Ğaffâr, ey Kerîm, ey Settâr, rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi!

Allah’ım, ey pek güçlü ve kuvvetli olan, ey Şedîd, ey Azîz, ey Kerîm, ey Kebîr, ey Müteâl, izzetinle ve yüceliğinle bütün mahlûkâta boyun eğdirdin, yâ Muhsin, yâ Mücmil, yâ Mütefaddıl, yâ Mün’im, yâ Mükrim, Sen’den başka ilâh yoktur.

Allah’ım, yâ Latîf, semâları ve arzı yaratarak lütufta bulundun, hakkımızda vereceğin hüküm ve takdirlerinde bize de lutufkâr davran, bize âfiyet vererek belâlardan sâlim kıl, güç ve kuvvet ancak Sen’in yardımınladır, rahmetinle lutfeyle ey merhametlilerin en merhametlisi! Allah bize yeter ve O ne güzel vekildir. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azamet sahibi Allah’ın tevfîki iledir. Allah, Efendimiz Muhammed’e, âline ve ashâbına salât u selâm eylesin!”

Hakkında admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Mesaj atın