Ana Sayfa / Esmaül Hüsna / Ya Melik Esmasının Faziletleri ve Sırları

Ya Melik Esmasının Faziletleri ve Sırları

Bütün varlıkların ve kainatın sahibi Hakim-i Mutlakı’dır O, Celle Celalühu. Görünen ve görünmeyen bütün alemlerin ve bütün mahlukatın evvelin evvelinden ahirin ahirine dek yegane Hakim’i Allah’tır. O’na benzer hiçbir şey yoktur, çünkü O, alemlerin yoktan var edicisidir. Yarattığı kainatın büyüklüğü, içinde bulunanların adedi ve ordularının gücü ancak O’na malumdur. Ancak, O’nun iradesi, hükmü ve adaleti caridir. Her ne olursa O’nun iradesidir; O’nun murad etmediği hiçbir şey olamaz. O, yarattığı aleme muhtaç değildir, ama alem O’na muhtaçtır. O, Kendi Kendine hükmeder, hükmünde yardımcıya ihtiyacı yoktur. Kainatı, yarattıkları için tıpkı bir işyeri, Kıyamet Gününü de muazzam bir adalet divanı olarak yaratmıştır. O’ndan gayrı iltica edilecek kimse yoktur.

Allah’ın “Melik” sıfatı O’nun var olan her şeyin sahibi olduğu anlamına gelir. Bizim gördüğümüz ve göremediğimiz varlıkların her birinin içinde yaşadığı alemlerin Yaratıcısı ve tek sahibi Allah’tır. Yaşadığımız evrenin ezeli ve ebedi hükümdarı da O’dur. Tüm yıldızlar, insanlar, hayvanlar ve bitkiler, göremediğimiz alemlerde yaşayan cinler, şeytanlar, melekler ve daha bilemediğimiz pek çok varlık Allah’ın emri altındadır. Sayısız alemin mülkünü elinde bulunduran ve buralarda hüküm süren olağanüstü düzenin hayat bulmasını sağlayan yalnızca alemlerin
Rabbi olan Allah’tır.

Ya Melik Esmasının Faziletleri ve Sırları

  • Bir kimse hakikaten Rabbinin kendisine kifayet ettiği bir dereceye gelir ve daima bu ism-i şerifi zikrederse herkese heybetli görünüp kendisine herkes tarafından hürmet edilir.
  • Her kim bu ism-i şerifi günde 121 kere okursa hiç kimseye muhtaç olmaz.
  • Sabah namazının ardından 120 defa “Ya Melik” ism-i şerifini zikreden kimse fakirlikten kurtularak zenginlik sahibi olur.
  • Günde 90 defa “Ya Melik” ism-i şerifini zikreden kimse toplumda söz sahibi olur, maddi ve manevi güce erişir.
  • Bu ism-i şerifi her gün okumaya devam edenler dünyevi ve uhrevi yüce mertebelere erişirler. Herkes tarafından sevilir ve sayılırlar.
  • Bu ism-i şerifi vird edinip her gün namazlardan sonra 90 defa okuyan kimse zahiren ve batınen çok kuvvetlenir. Çok mal ve mülke sahip olur. Karada ve denizde her türlü belalardan uzak olur.

Hakkında admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir