Ana Sayfa / SAĞLIKLI YAŞAM / Regaib kandilinde yapılacak ibadetler

Regaib kandilinde yapılacak ibadetler

Regaib kandilinde yapılacak ibadetler , üç ayların ilki olan Recep ayı hakkında Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: “Recep Allah’ın ayıdır. Şaban benim ayımdır. Ramazan ise ümmetimin ayıdır.” (İbni Abbas (Radiyallahu Anhüma) dan rivayet edilmiştir.) Allah-u Te’ala bı ayı Zatına isnad edip “Şehrullah” buyurmakla, Recep Ayı’na hürmeti Kendisine hürmet, bu aya gaflet ve isyanı da adeta Kendisine isyan kabul etmiştir.

Hadis-i şerifte şöyle buyrulmuştur:

“Recebin ilk gecesi olunca Allah-u Azze ve Celle ümmetime tecelli buyurarak, günahkarları bağışlar. Tövbe edenlere ikram eder, zikr edenleri manen kendisine yaklaştırır, ibadette gayret gösterenleri sürekli kendisine vasıl kılar. O geceyi ibadetle geçirenler sabaha bağışlanmış olarak çıkar”

Bütün aylar Allah-u Te’ala’nın olmasına rağmen “Recep Allah’ın ayıdır” buyrulmasını nasıl anlamalıyız? Şöyle ki; Bütün mescidler Allah-u Te’ala’nn evi olduğu halde, Kabe’yi özel olarak seçip oraya İsmm-i şerifini izafe etti ve orası “Beytullah/Allah’ın evi” oldu. Böylece, Kabe’de yapılan ibadetler, kılınan namazlar kıymet kazandı ve daha faziletli oldu. Başka bir şekilde ifade edecek olursak, artık canlı cansız varlıkların enerjiden meydana geldiğini kabul etmeyen yok gibi. Rabb’imizden gelen af, sevap enerjilerinin daha yoğun tecelli ettiği ayların olması gayet doğaldır.

Regaib kandilinde yapılacak ibadetler

 • Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem), Receb Ayı girdiğinde: “Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve belliğna Ramazan / Allahım Receb ve Şaban ayını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır” diye dua ederdi. Bizler de bu duayı dilimizden düşürmeyelim.
 • Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Recep ayının ilk perşembe gününü oruçla geçireni cennete girdirmek Allah-u Te’ala üzerine bir hak olur” 
 • En mühim hususlardan biri, namazdır. Hak dostları bu gecede namaz kılmanın ehemmiyetine dikkat çekmişler ve namaz borcu olanların kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.
 • Regaib gecesi namazı: Akşam namazını kıldıktan sonra iki rekatta bir selâm vermek üzere on iki rekat nafile namaz kılınacaktır. Her rekatta Fâtiha’dan sonra üç kere “Kadir” suresi ve on iki kere “İhlâs” sûresi okunacaktır.
  • Namazı kıldıktan sonra seccadeden kalkmadan 70 kere “Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.” okunmalı (Allah’ım, ümmî nebî Efendimiz Muhammed’e, âline ve ashâbına salât u selâm eyle!)
  • Sonra secdeye kapanarak secdede iken 70 kere: “Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh” (Bizim Rabbimiz, Rûh’un ve melâike-i kirâmın Rabbi, bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pâk ve yücedir.)
  • Secdeden baş kaldırıp otururken yetmiş kere (iki secde arasında): “Rabbigfir verham vetecevez amme teğlemü inneke entel eazzul ekram.” (Rabbim, beni mağfiret et, bana rahmet et, bildiğin bütün kusurlarımdan geç, onları bağışla, şüphesiz Sen en yüce ve en kerîmsin.) duâsı okunacak.
  • Tekrar secde edip yine 70 kere: “Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh” (Bizim Rabbimiz, Rûh’un ve melâike-i kirâmın Rabbi, bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pâk ve yücedir.) duâsı okunacak. Ve sonra secdede iken dünyevî ve uhrevî ne haceti varsa Hak -celle ve alâ- Hazretleri’nden niyaz edilecektir. Sonra kişi secdeden başını kaldırıp namaz ve duâsı tamam olmuş olur.
 • Bol bol tövbe istiğfar edilmeli.
 • Kur’an-ı Kerim okunmalı
 • Salavat getirilmeli
 • Sadaka verilmeli


Regaib kandilinde yapılacak ibadetler
, umarız bu geceyi hakkıyla geçiririz.

Hakkında admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.