Ana Sayfa / SAĞLIKLI YAŞAM / Orucun Ruhsal ve Bedensel Sırları 1

Orucun Ruhsal ve Bedensel Sırları 1

ORUÇ RUHSAL VE BEDENSEL ŞİFA KAYNAĞI

Oruç, ruhsal ve bedensel hastalıklara karşı insanı koruyan adeta bir kalkandır. Oruç, insanoğlunun yaratılış gayesini anlamayanlar açısından bakıldığında bedene yapılan bir zulüm olarak görülebilir. İnsanı insan yapan sadece bedeni değil ruhu da mevcuttur. Bu dünyadaki ruhsal gelişimimizi tamamlayabilmemiz, insanlık onuruna ve yaratılış gayemize uygun olarak yaşayabilmemiz için nefis terbiyesi çok önemlidir. Oruç, nefsimizi terbiye etmenin en iyi yollarından birisidir.

Oruçtaki Manevi Sırlar

Alman profesör Cehardet, iradenin takviyesi konusunda yazdığı kitapta, orucu tavsiye ederek, insanın, maddi arzularının esiri olmaması, nefsinin dizginlerini elinde kontrol altında tutarak bir hayat yaşaması için, ruhun cesede hakimiyetini temin edecek en tesirli yolun oruç olduğunu belirtir.

  • Nefis, bizlerin insanlık onuruna uygun bir şekilde yaşamamız, bu dünyadaki ruhsal gelişimimizi tamamlamamız için önümüzdeki en büyük engeldir. Oruç, nefis tezkiyesi, yani, kişinin kendini kötülüklerden arındırması açısından bedenin zekatı sayılır ve yılın bir ayında, günün belirli bir süresinde, dünyevi ihtiyaç ve zevklerin bir kısmından uzak kalınarak gerçekleştirilen bir ibadettir. İnsanın nefsi, yemek-içmek, şehvet gibi konularda keyfi hareket ettikçe, kişinin beden ve ruh sağlığı zarar görür. Helal-haram demeyip her şeyi arzulayan nefis, insanın bedenini ve ruhunu adeta zehirler. Artık, kalbe ve ruha itaat etmek nefsimize zor gelir. Nefis, dizginlerimizi ele geçirir, bize hükmetmeye başlar. Ramazan ayında tuttuğumuz oruç vasıtasıyla sadece bedenimizi değil, nefsimizi de perhize alıştırmış, emir dinlemeyi öğretmiş oluruz. Günümüzde, psikologlar da nefis terbiyesinin en iyi oruç ile olabileceğini bilimsel olarak ortaya koymuşlardır.
  • İslam dini, diğer ibadetlerde olduğu gibi oruç ibadetinde de, Allah’a (c.c.) yakınlaşma ve O’nun rızasını kazanma niyet ve amacının yanında, bunların getirisi olan ahlaki güzelliğe ve olgunluğa ulaşma hedefine de büyük önem vermiş, ilahi rızanın ancak böyle elde edilebileceğini bildirmiştir. Bakara suresinin 183. ayetinde de, “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, sakınasınız diye, size de oruç farz kılındı.” buyrularak, Allah’ın (c.c.) emir ve yasaklarına riayet ederek, kötülüklerden sakınma konusu, oruç emrinin temel hikmeti olarak gösterilmiştir.
    Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur: “Kim Ramazan ayını oruçlu geçirir ve haramlardan ve iftiradan sakınırsa, Allah (c.c.) ondan razı olur ve cenneti ona farz kılar.”

Hakkında admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir