Ana Sayfa / Spiritüel Yaşam / Çakraları açan, dengeleyen zikirler ve sureler

Çakraları açan, dengeleyen zikirler ve sureler

Çakralar, en basit haliyle spiritüel bedenimizde olduğuna inanılan ‘enerji merkezleri’ olarak tanımlanabilir. Ruhani bedende olduğuna inanılan bu enerji merkezlerine çakra isminin verilmesinin sebebi de, bu noktalarda bulunan enerjinin girdap gibi tek yönlü döngüsel bir salınımla sürekli hareket halinde olmasından ve ‘aura’ olarak da adlandırılan bir enerji alanı yaratmasından kaynaklanıyor, çakraları açan zikirler .

Bedensel, zihinsel ve ruhsal iyi oluşla doğrudan bağlantısı olduğuna inanılan çakralar, bedende doğrusal dikey bir düzelemde konumlanmış 7 ana noktada bulunuyor. Bu bedendeki 7 ana noktadaki enerji akımı aracılığıyla organlarla ve endokrin sistemle de bağlantıda olan çakraların fiziksel bedenimizin yanı sıra duygularımız, ruh halimiz, modumuz ve bütünsel iyi oluşumuzla da ilişkilidir.

Çakraların her birisi başlı başına birer yaşamdırlar. Kişilik, Karakter, Ahlâk, Zikir, Statü, Nitelik, Olanak, Done, Donanım, Evre, Evren, An, Yet, Yeti, Yeterlik, Yetki, Yücelik, Yaşam’dır ÇAKRA.

Çakraları açan, dengeleyen zikirler ve sureler

“ 4. Ve refa’na leke zikreke”“4. Senin şânını ve ününü yüceltmedik mi?” (İnşirah Suresi) Çakra = Zikir = Yaşam. İnsanlar sahip oldukları Çakra Koşullarında Yaşam sürdürürler. Çakralar arası yükselme, yaşamsal ‘dikey’ geçiştir. ÖRNEK; 3. çakradan 4.çakraya yükselmeyi başaran bireyin yaşam standartları, olanakları, Kalp Çakrasına (Cennet gb) yükselir. Hayatı baştan sona değişir, yenilenir.

Çakralar ve Kurân İlişkisi

Uzakdoğu, Hint din felsefesinde çakra = İslâm tasavvuf öğretisinde “nefis makamları”. En son çakra; taç, tepe, 7. İlâhi, tanrı çakrası. En son nefis makamı; takva, kemâlât, sâfiyet, 7.makam. 7. çakra açıldığında tüm çakralar açılır. Yâni, 7. takva makamına eren birey “ermiş” olur. En Kolay Yöntem; 7.çakrayı aktif etmek (7.nefsâni takva makamı) için Kur’ân Öğretisi, “SÂFFÂT SURESİ”DİR.

SAFFÂT SURESİ: ~~SÂFÎ.YET~~. Olağanüstü kazanımlar sunan Kutsal bir Öğreti’dir. Kemâlât, Sâfiyet, Tepe, Taç, Takva, 7.Makam olarak tanımlanan “en üst” ahlâk. Nefsi Kâmile. Kâmil İnsan, Mürşidi Kâmil. Ulu, ulvi, âlâ, hit, doruk, zirve. Bu surenin (Öğretinin, Kürsünün, Okulun) talebesi Kemâlât Makamında bir karaktere, ahlâka, yaşama kavuşur. Sâfiyet: Anadan doğmuşçasına tertemiz. Arınmak. Sıfırlanmak. Kendini tamamlamak. Siftah. Yeniden başlamak, başladığı noktaya dönmek. Bireysel evrelerini, evrenini tamamlamak. Ölmeden önce ölmek. Ermek. Ermiş. Öylesine ulvi bir Öğretidir ki; 7 ömürde kazanılabilecek olanaklar tek bir sure ile ikrâm edilmektedir.

1.Kök Çakra = Nefsi Emmâre. Öğretisi; ALÂK SURESİ, zikri; LÂ İLÂHE İLLÂ ALLÂH.

2.Sakral (Cinsel) Çakra = Levvâme Makamı, 2.Nefs Basamağı. Bu çakranın kontrol ve dengede tutulması bilinci aktive etmekle doğru orantılıdır. KIYÂME SURESİ bu çakrayı olumlar.

3. Manipura Çakra (Göbek-Mide Çakrası) = Mülhimme (İlham) Makamı. 3.Nefs Basamağı. Bu çakranın aktive olmasında etkin olan Zikir; “HU”. Ayeti; “Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve, âlimul gaybi veş şehâdeh, huver rahmânur rahîm.

Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve, elmelikul kuddûsus selâmul mû’minul muheyminul azîzul cebbârul mutekebbir, subhânallâhi ammâ yuşrikûn.
Huvallâhul hâlikul bâriûl musavviru lehul esmâul husnâ, yusebbihu lehu mâ fîs semâvâti vel ard ve huvel azîzul hakîm.” (Lev Enzelnâ (Haşr Sûresi, 21-24))

4.Kalp Çakrası = Mutmainne (Mutluluk) Makamı, 4.Nefs Basamağı. Cennet yaşantısı olarak da bilinir. Bu çakrayı açan, aktif kılan Kutsal Öğreti; HAKKA SURESİ, Zikri; HAKK C.C. Esmasıdır.

5.Boğaz Çakrası = 5.Nefs Basamağı Râdiyye Makamı, Hayy. 5.Boğaz Çakrasını aktive eden Kutsal Öğreti; Râ’d Suresi, Zikri; HAYY C.C. dır. Boğaz Çakrasında Oruç, son derece katkı sağlamaktadır.

6.Çakra, 3.Göz, Alın Çakrası; Mardiyye Makamı, 6. Nefs Basamağı. Kur’ân Öğretisi; KÂF SURESİ, Zikri; KÂYYÛM C.C. esmâsıdır. Altıncı çakra = Bilgelik. Bilim insânı. Bilgin. Filozof. Otacı. Şifâcı. Lokmân Hakim. Hızır. Zülkârneyn. Prof.

İnsanların yedikleri içtikleri gıdalar, konutları, işleri, eşleri, çocukları, ebeveynleri, arkadaşları, evleri, muhitleri, ilimleri, duyguları hatta dinledikleri müzikler her bir şey çakralar = nefis makamları içeriklerine göre HAYY OLURLAR. Hâlihazırda yaşanmakta olunan ömre ve de ukba, ahret adı verilen bir sonraki yaşama ilişkin oluşumları kapsayan bir kavramdır; çakra, zikir.

Sâffât Suresi’ni yaşamsallaştırmayı başaran insan, 7 çakrayı tek bir metot ile öğreti ile aşmayı, açmayı başarır. Uzakdoğu, Hint Din felsefesine göre “BUDA yani BEDÎ (ölümsüz) olmayı başarır. BEDİ C.C. zikrinin kişisi olur. Bu donanım kişiye “Nebi” niteliği, sıfatı kazandırır. Yaşayan, güncel bir Nebi.

Unutulmamalıdır ki; ölümlü olan çamur bedenidir, ruhlar her an Hayy’dır..

Kaynak: http://blog.milliyet.com.tr/cakralar-ve-kur-an-ve-zikir-iliskisi/Blog/?BlogNo=552244&fbclid=IwAR1DXm1_uH67bU346ALH9WAwJvnwpgo7-tvudZBWDPQNxZFOZTubGNhYRAg

Hayatınızdaki Değişiklikleri Şaşkınlıkla İzleyeceksiniz!

 

ÜRÜN SİTESİNE GİT

Havlit Taşı Faydaları:

💎Strese iyi gelir,
💎Son derece sakinleştirici, dinlendirici ve huzur verici bir enerji yayar.
💎Aşırı eleştirel ifadeleri ve davranışları, stresi, öfkeyi, kabalığı azaltır, yumuşatır.
💎Karakterimizdeki sivrilikleri yumuşatır, ılımlı ve uyumlu olmamızı sağlar.
💎Kişinin kendisiyle barışık olmasını sağlar.
💎Uykusuzluk problemlerine iyi gelir.
💎Denge ve uyum sağlar.
💎Kişideki bencilliği, bencilce davranışları giderir.
💎Çalkantılı duyguları ve düşünceleri sakinleştirir, gerilimi azaltır,
💎Güven, ümit ve disiplini artırır.
💎Duyguları açıklamak için cesaret verir.
💎Kanı temizler.
💎Hafızayı güçlendirir.
💎Hormonal sistemi düzenler
💎Kalp problemleri tedavisinde yararlıdır.
💎Diş ve kemik (iskelet) sistemindeki kalsiyum seviyesini dengeler, böylelikle diş ve iskelet sistemi rahatsızlıklarını giderir. Bu nedenle hamile kadınların ve bebek emziren annelerin kullanması önerilir.
💎Kırık ya da çıkık kemiklerde kolay iyileşme sağlar.

Hakkında admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir