Ana Sayfa / Esmaül Hüsna / YA ALLAH ESMASI

YA ALLAH ESMASI

Lafza-i Celal, Allah’ın en güzel isimlerini içinde toplayan, arşı alemde ve yeryüzünde bütün kainatın ve her zerrenin her canlı ve cansız bütün alemlerin Rabbi, öncesi ve sonrası olmayan demektir.
Yüce Mevla’nın en güzel isimlerinin en şümullüsü (kapsamı geniş olan, birçok şeyi etkileyen veya içine alan) ve muazzam ismi şeriftir. Bütün isimlerin özü ve en önemlisidir. Allah ism-i şerifi, bütün esmaların özelliklerini içerir. O’na mahsus olarak kullanılan özel bir isimdir. Esmaların sultanıdır. Allah, ism-i a’zam, yani en büyük isimdir. Bütün ilahi ve güzel sıfatları cem eder ve Zatın remzidir; bütün mevcudatın varoluş kaynağıdır. 

Allah ism-i şerifi İsm-i Azam’dır denilmiştir. O’ndan başkasına asla takılamaz. Hacılar hac mevsiminde Harem-i Şerifin içinde toplandıkları gibi, bütün isimler de bu Allah lafzı içerisinde toplanmış demektir. Kur’an’ın tüm manası Fatiha’da, Fatiha’nın manası da Besmele’de birleştiği gibi, en güzel esmaların özü de Lafza-i Celal’in içerisine toplanmıştır.

Ya Allah Esması Havassı ve Faziletleri

Allah ismi; ruhi hastalıklardan, kalp katılığından, küfürden, maddi ve manevi bataklıktan, nefsin istek ve arzularından kurtulmak, düşmanlarını yenmek, merhamet sahibi olmak, Allah’ın istediği şekilde hayat sürmek, son nefeste imanlı ölmek, kalbin nurlanması, imanlı olması ve şifa bulmak, güç, kuvvet ve rızık kazanmak, gizli sırlara vakıf olmak için zikredilir.

* Her kim her namazdan sonra 66 defa YA ALLAH ismi şerifini zikrederse, o kişi Esmaül Hüsna’nın tamamını zikir etmiş gibi olur.

* “Allah” ism-i şerifini insanlardan uzak, tenha bir yerde abdestli olarak zikredene; Meleklere mahsus alemlerin kapıları açılır. Maneviyatı güçlenir. Yüksek makamlara ulaşır, nurlanır.

* Her kim her gün bu ismi şerifi bin kere okursa, Cenab-ı Hakk o kişiyi yakin ehlinden (ahireti görür gibi iman edenlerden) yapar.

* Her kim Cuma namazından evvel bin kere lafza-i celali okumaya devam ederse işleri fevkalade genişler. Bolluk ve refaha kavuşur. Rızık ve kazancı artar.

Please follow and like us:

Hakkında admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

21