Ana Sayfa / Dua / evin acilen satılması için okunacak dua

evin acilen satılması için okunacak dua

Evin acilen satılması için okunacak dua , acilen paraya ihtiyacının var ve sahip olduğunuz evinizi, arabanızı, arsanızı ya da başka bir malınızı satışa çıkardınız, fakat değerini veren bir alıcı çıkmıyor. Bu durumda Allah’ın ayetlerinden ve Esmalar’ından faydalanarak dua edebilirsiniz. Dualardan yardım alarak, malınızın kısa zamanda satışına yardımcı olabilirsiniz. Allah’ın  izniyle tez elden malınıza istediğiniz fiyatını veren bir alıcı kısa sürede çıkacaktır.Aslında, sadece sıkıntıda, ihtiyacımız olduğu zaman değil her zaman Allah’ın ayetlerini, Esmaları’nı zikretmeliyiz.  

Evin acilen satılması için okunacak dua - evin çabuk satılması için dua - ev satmak için okunacak dua - ev satmak için dua - evin satılması için okunacak dua nihat hatipoğlu - evin satılması için okunacak dualar
Evin acilen satılması için okunacak dua

Evin acilen satılması için okunacak dua

Her ne kadar başlığımız evin acilen satılması için okunacak dua olsa da aşağıdaki duaları, zikirleri herhangi bir malınızın acilen değerine satılması için de okuyabilirsiniz. Herhangi bir niyet için bir okumaya, zikre başlamadan önce 2 rekat hacet namazı kılmanızı tavsiye ederiz. Ayrıca, belirtilen duaları zikre başlamadan önce ve bitirdikten sonra 3’er adet salavat-ı şerife okumalısınız.

  1. Satılacak malın üzerine 7 Duha Suresi ve 7 Fil Suresi okunup üflenirse kısa zamanda satılır.
  2. Satılması istenen şeyin üzerine ya da niyeti ile 66 defa şu ayet okunur. ِ“Festebşiru bi bey’ıkümüllezi ba ya’tüm bihi ve zalike hüvel fevzül azıym.”
  3. Satılması istenen mal niyete alınarak her gün 1062 kere “Ya Bais’ü Ya Fettah” ismi şerifleri zikredilir. Aynı zamanda, bu iki isim iyi bir saatte yazılıp satılması istenen malın üzerine konulmalıdır. Kısa zamanda satılır.
  4. Şahmeran duası, ikindi namazından sonra kıbleye yönelerek 11 defa okunur. 
  5. Temiz bir yerden bir miktar toprak alınır ve 3 kez tövbe suresinin 128, 129’uncu ayetler okunarak satılmayan mal üzerine serpilir
  6. malın satılması için zariyat suresinin 58.ayeti 15 gün 400 defa okunur. “İnnallâhe huver rezzâku zul kuvvetil metînMuhakkak ki Allah; O, rızık verendir, güç, kuvvet sahibidir.
  7. Bir malın satılması için aşağıdaki bereket(karınca duasını) (7 )  gün(7 şer) defa satılması istediğiniz Mal üzerine  ve o niyetle okursanız inşallah Allh’ın izniyle satılır.Denemiş bir dua usulüdür.“Allahümme yarabbi cebraile ve mikaile ve israfile ve azraile ve ibrahime ve ismaile ve ishaga ve yeğgube ve münzilel bereketi vettevrati vezzeburi vel incili velfurgani velehavle vele guvvete illa billahilaliyyilazimi leilehe illellahül melikülhaggülmübinü mühammedürrasülüllahi sadegülveğdil emini ya rabbi ya rabbi ya hayyü ya gayyümü yazelcelelivelikram.Eselüke yarabbelarşilazimi eyyerzugani rizgan halelen tayyiben birahmetike ya erhamerrahimin.Debernuş.Şezenuş.Kefeştetıyuş.Gıtmır.Yemliha.Mekselina.Mislina.Mernuş.”Manası:Ey Cebrail’in ve Mikail’in, İsrafil’in ve Azrail’in, İbrahim’in ve İsmail’in, İshak’ın ve Yakub’un Rabbi, Ey bereketleri veren, Tevrat’ı, Zebur’u, İncil’i ve Kuran-ı Kerim’i indiren Allah’ım. Kudret ve güç sadece yüce ve büyük olan sana aittir. Açıkça ortadadır ki Hak ve tek Melik olan senden başka ilah yoktur. Sadık ve emin olan Hz. Muhammed(S.AV.) senin elçindir. Ey Allah’ım, Ey Allah’ım, Ey kaim ve diri olan, Ey ikram ve celal sahibi, Ey azim olan arşın sahibi, senden beni hoş ve helal bir rızık ile rızıklandırmanı diliyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi Rabbim senin rahmetinle (Ashabı Kehfin isimleri) Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmir.

Kaynak: ilk 3 dua-zikir “Duanın Gücü ve Sırların Şifresi” kitabından alınmıştır. (www.hezarfenyayinlari.com)

evin çabuk satılması için duaev satmak için okunacak duaev satmak için duaevin satılması için okunacak dua nihat hatipoğluevin satılması için okunacak dualarevin acilen satılması için okunacak dua .

Please follow and like us:

Hakkında admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir